برای ارتباط با ما میتوانید به ایدی تلگرام پشتیبانی وبسایت سونیک استور ( پشتیبانی ) پیام ارسال کنید. همچنین با استفاده از فرم زیر میتوانید با ما مکاتبه کنید.